PANSURAS is een Engelstalige local server-based beslissingsondersteuning, kwaliteitscontrole, audit, en onderzoek systeem voor anesthesiologen en snijdende specialisten. Een belangrijk doel van PANSURAS is de samenwerking tussen anesthesiologen en snijdende specialismen te versterken, zowel als de kwaliteit en efficiëntie van patiëntenzorg te verder te verbeteren. Maar specifiek, wat doet het voor anesthesiologen en snijdende specialisten? Om dit goed te begrijpen, moet eerst de rollen van snijdende specialisten en anesthesiologen in het operatieve behandelen van patiënten duidelijk in kaart worden gebracht.

Rollen van snijders en anesthesiologen in de zorgketen:
Patiënten komen nooit naar een ziekenhuis voor anesthesie — patiënten komen naar een ziekenhuis met een hulpvraag aan een snijdende specialist. De snijdende specialist stelt een diagnose. Vervolgens wordt een behandeling voorgesteld, waarbij een operatieve ingreep onderdeel van de behandeling kan zijn. Het is hier dat de anesthesioloog zijn entree in de zorgketen van de individuele patiënt maakt, want veel operatieve ingrepen zijn onmogelijk zonder anesthesie. Dus anesthesiologen functioneren nooit apart van een snijdende specialisme — de twee soorten specialismen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar wat is het meerwaarde en deel van de anesthesiologie in deze symbiose?

Het effect van een operatie is niet slechts het effect van de fysieke letsel van de operatieve ingreep. Er is meer. De effecten van een operatieve ingreep op het lichaam van elke individuele patiënt zijn een optelsom van de combinatie van de interactie van de fysiologische gevolgen van het operatieve letsel met die van de anesthesie, en de aanwezige bestaande comorbiditeit. Anesthesiologen hebben hierdoor een belangrijke rol in het operatieve proces — ze zijn specialisten met een opleiding speciaal gericht op het verminderen van de fysiologische nadelige gevolgen een operatie, het ondersteunen van vitale functies tijdens operaties die onder anesthesie verlopen, en het zorgen dat patiënten in de best mogelijke toestand zijn na de operaties die ze ondergaan.

Huidige situatie en uitdagingen:
Terug naar de vraag, wat doet PANSURAS voor anesthesiologen en snijdende specialisten? Waarom zouden deze medische specialisten dit programma willen gebruiken? De antwoorden op deze vragen zijn deels te vinden in de voortdurende verandering van het profiel van werkzaamheden in deze specialismen.

Hoe mee om te gaan met deze uitdagingen? Snijdende specialisten en anesthesiologen kunnen nog duidelijker dan nu het geval is, hun expertise-eigen kennis beter combineren bij de perioperatieve management van patiënten die operaties onder anesthesie moeten ondergaan. Hierbij kunnen anesthesiologen een overkoepelende rol op zich nemen.

Rol van PANSURAS:
Het programma PANSURAS is een hulpmiddel waarbij anesthesiologen hun vak-gerelateerde, specialisme-overschrijdende expertise optimaal kunnen gebruiken, om samen met snijdende collegae juist extra kwaltieit kunnen leveren. Maar hoe helpt PANSURAS hierbij? PANSURAS geeft kwantitatieve beslissingsondersteuning voor multipele aspecten van het perioperatieve traject, zoals kwantitatieve preoperatieve beoordelingen, advies voor preoperatieve verbetertrajecten, helpt met selecteren van de meest optimale anesthesie vorm, enz. Verder, genereert PANSURAS een kwantitatieve uitkomst-gebaseerde audit van individuele anesthesiologen, snijders en afdelingen, zowel als benchmarking tegen landelijke normen. Hieronder zijn enkele voorbeelden van de functionaliteiten van PANSURAS.

Preoperatieve beoordeling:
Preoperatieve beoordeling is een unieke, anesthesiologisch-eigen specialisme-overschrijdende expertise. Maar dit is toch een voornamelijk kwalitatieve beoordeling, waarbij ook kennis-lacunes ook de resultaten variabel maken. Bijvoorbeeld, denk aan de interpersoonlijke variabiliteit van de ASA-score.

Herbeoordeling op de “Holding”:
Als de patiënt uiteindelijk in de “holding” van het OK-complex komt, worden ECG-ritme, bloeddruk, pols, ademfrequentie, SpO2, en temperatuur gemeten en bepaald. Het komt af en toe voor dat een patiënt een andere risicoprofiel heeft op dat moment dan op de polikliniek preoperatief onderzoek. De “holding scherm” van PANSURAS laat duidelijk zien welke factoren zijn veranderd, zowel als de verandering van voorspelde mortaliteit en morbiditeit. De betrokkene anesthesiologen en chirurgen kunnen deze gegevens gebruiken te overwegen of de voorgenomen operatie door kan gaan of niet.

Beantwoorden van klinische vragen, en routingsvragen:
PANSURAS gebruikt multifactoriële logistische regressie analyse van lokale preoperatieve en postoperatieve gegevens om de waarschijnlijkheid van de volgende klinische problemen te berekenen. Deze regressie analysen worden verricht voor onderstaande factoren voor alle belangrijke niet thorax-chirurgische snijdende specialismen voor klinische zowel als dag-opname verrichtingen.

Veel van deze gegevens hebben betrekking op de routing van patiënten. Bijvoorbeeld, een patiënt met een risico van verhoogd zorgniveau zal niet in een buiten-locatie worden geopereerd, eenvoudig wegens de ontbrekende infrastructurele problemen, zowel as de kosten van een mogelijk niet-vergoede ambulancerit naar de hoofdlocatie. Ga zo maar door.

Verder kunnen patiënten beter worden geïnformeerd wegens de risico’s van de voorgenomen ingreep. Dus een verbetering van voorlichting zoals voorgeschreven door de WGBO.

De mogelijkheden van dergelijke gegevens zijn legio.

Andere aspecten van PANSURAS — continu recalibratie, borging van kwaliteit en audit, onderzoek:
De analytische module is het hart van PANSURAS. Deze module verricht de volgende taken:

Concluderend:
PANSURAS heeft de potentie om de locale, regionale en landelijke kwaliteit van anesthesiologisch en operatieve werkzaamheden te verbeteren en inzichtelijker te maken voor de behandelende medische specialisten. Maar het nut van PANSURAS strekt verder dan de operatiekamer en poliklinieken — PANSURAS verstrekt gegevens die voor ziekenhuis management, zorgverzekeraars, IGZ, universitaire afdelingen, en kwaliteits organisaties, zeer bruikbaar zijn, (zie presentatie hieronder “Why should I use PANSURAS?”).

Meer (Engelstalige) informatie is te vinden in de onderstaande powerpoint presentaties en link naar een Engelstalige pagina met screenshots.

Powerpoint presentatie
   
Why should I use PANSURAS?
   
Implimentatie PANSURAS
   
English language version and screenshots

(N.B. downloaden van een Powerpoint slideshow kan enkele seconden duren)


Contact Woerlee Praktijk B.V.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met de volgende email formulier of telefoonnummer.
Telephone (mobile): +31 (0)6 53578402

Your name:

Your email address:

Your message: