PANSURAS is een local server-based beslissingsondersteuning, kwaliteitscontrole, audit, en onderzoek systeem voor anesthesiologen en snijdende specialisten. Een belangrijk doel van PANSURAS is de samenwerking tussen anesthesiologen en snijdende specialismen te versterken, zowel als de kwaliteit en efficiëntie van patiëntenzorg te verder te verbeteren. Maar specifiek, wat doet het voor anesthesiologen? Om dit goed te begrijpen, moet eerst de rol van anesthesiologen in het operatieve behandelen van patiënten duidelijk in kaart worden gebracht.

Rol van anesthesiologen in de zorgketen:
Patiënten komen nooit naar een ziekenhuis voor anesthesie — patiënten komen met een hulpvraag bij een snijdende specialist. De snijdende specialist stelt een diagnose waarvoor een operatie een behandeling kan zijn — en anesthesie is een onmisbaar onderdeel van elke operatie. Dus anesthesiologen functioneren nooit apart van een snijdende specialisme — de twee soorten specialismen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar wat is het deel van de anesthesiologie in deze symbiose? Het effect van een operatie is niet slechts het effect van de fysieke letsel van operatie, maar is een combinatie van de effecten van het operatieve letsel gemoduleerd door de anesthesie. Anesthesiologen hebben hierdoor een belangrijke rol in het operatieve proces — ze zijn specialisten met een opleiding speciaal gericht op het verminderen van de fysiologische nadelige gevolgen een operatie, het ondersteunen van vitale functies tijdens operaties die onder anesthesie verlopen, en het zorgen dat patiënten in de best mogelijke toestand zijn na de operaties die ze ondergaan.

Huidige situatie en uitdagingen:
Terug naar de vraag, wat doet PANSURAS voor anesthesiologen? Waarom zouden anesthesiologen dit programma willen gebruiken? De antwoorden op deze vragen zijn deels te vinden in de voortdurende verandering van het profiel van werkzaamheden in de anesthesie. Enkele voorbeelden vanuit de anesthesiologische praktijkvoering:

Hoe mee om te gaan met deze uitdagingen? Anesthesiologen moeten nog duidelijker dan nu het geval is, hun expertise-eigen toegevoegde waarde leveren bij de perioperatieve management van patiënten die operaties onder anesthesie moeten ondergaan.

Rol van PANSURAS:
Het programma PANSURAS is een hulpmiddel waarbij anesthesiologen juist extra toegevoegde waarde kunnen leveren met hun vak-gerelateerde, specialisme-overschrijdende expertise. Maar hoe helpt PANSURAS hierbij? PANSURAS geeft kwantitatieve beslissingsondersteuning voor multipele aspecten van het perioperatieve traject, zoals kwantitatieve preoperatieve beoordelingen, advies voor preoperatieve verbetertrajecten, helpt met selecteren van de meest optimale anesthesie vorm, enz. Verder, genereert PANSURAS een kwantitatieve uitkomst-gebaseerde audit van individuele anesthesiologen, snijders en afdelingen, zowel als benchmarking tegen landelijke normen. Hieronder zijn enkele voorbeelden van de functionaliteiten van PANSURAS.

Preoperatieve beoordeling:
Preoperatieve beoordeling is een unieke, anesthesiologisch-eigen specialisme-overschrijdende expertise. Maar dit is toch een voornamelijk kwalitatieve beoordeling, waarbij ook kennis-lacunes ook de resultaten variabel maken. Bijvoorbeeld, denk aan de interpersoonlijke variabiliteit van de ASA-score.

Herbeoordeling op de “Holding”:
Als de patiënt uiteindelijk in de “holding” van het OK-complex komt, worden ECG-ritme, bloeddruk, pols, ademfrequentie, SpO2, en temperatuur gemeten en bepaald. Het komt af en toe voor dat een patiënt een andere risicoprofiel heeft op dat moment dan op de polikliniek preoperatief onderzoek. De “holding scherm” van PANSURAS laat duidelijk zien welke factoren zijn veranderd, zowel als de verandering van voorspelde mortaliteit en morbiditeit. De betrokkene anesthesiologen en chirurgen kunnen deze gegevens gebruiken te overwegen of de voorgenomen operatie door kan gaan of niet.

Beantwoorden van klinische vragen, en routingsvragen:
PANSURAS gebruikt multifactoriële logistische regressie analyse van lokale preoperatieve en postoperatieve gegevens om de waarschijnlijkheid van de volgende klinische problemen te berekenen. Deze regressie analysen worden verricht voor onderstaande 15 factoren voor alle belangrijke niet thorax-chirurgische snijdende specialismen voor klinische zowel als dag-opname verrichtingen.

Veel van deze gegevens hebben betrekking op de routing van patiënten. Bijvoorbeeld, een patiënt met een risico van verhoogd zorgniveau zal niet in een buiten-locatie worden geopereerd, eenvoudig wegens de ontbrekende infrastructurele problemen, zowel as de kosten van een mogelijk niet-vergoede ambulancerit naar de hoofdlocatie. Ga zo maar door.

Verder kunnen patiënten beter worden geïnformeerd wegens de risico’s van de voorgenomen ingreep. Dus verbetering van de WGBO voorwaarden.

De mogelijkheden van dergelijke gegevens zijn legio.

Andere aspecten van PANSURAS — continu recalibratie, borging van kwaliteit en audit, onderzoek:
De analytische module is het hart van PANSURAS. Deze module verricht de volgende taken:

Concluderend:
PANSURAS heeft de potentie om de locale, regionale en landelijke kwaliteit van anesthesiologisch en chirurgische werkzaamheden te verbeteren en inzichtelijker te maken voor de behandelende medische specialisten. Maar het nut van PANSURAS strekt verder dan de operatiekamer en poliklinieken — PANSURAS verstrekt gegevens die voor ziekenhuis management, zorgverzekeraars en IGZ zeer bruikbaar zijn. Maar dat is een ander onderwerp.

Meer (Engelstalige) informatie is te vinden in een powerpoint presentatie door op onderstaande link te clicken. Deze presentatie geeft uitgebreide uitleg betreffende de voordelen van PANSURAS voor anesthesiologen, snijdende specialisten, ziekenhuis management, zorgverzekeraars, en IGZ.

Powerpoint presentatie

(het is een 2.5+ mb powerpoint slideshow - downloaden kan enkele seconden duren)


Contact Woerlee Praktijk B.V.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met de volgende email formulier of telefoonnummer.
Telephone (mobile): +31 (0)6 53578402

Your name:

Your email address:

Your message: